Welkom

Zwangerschap en bevalling zijn krachtige natuurlijke processen. Een vrouwenlichaam is er voor gemaakt, en als (aanstaande) moeder weet je meestal zelf het best hoe het met jou en je kind gaat en wat jullie nodig hebben vanuit de omgeving. Ik werk dan ook vanuit vertrouwen in de kracht van de vrouw.

Wanneer je een actieve rol inneemt in je eigen zwangerschap, geeft dit de beste kansen op een bevalling waar je na afloop tevreden op terug kan kijken. Naast het inbrengen van mijn eigen kennis en kunde wil ik je daarom steeds graag uitnodigen om zelf mee te denken; elke beslissing ligt wat mij betreft uiteindelijk bij jou zelf. Het hele proces van verwekking tot aan het baren van een kind biedt een vrouw (en haar partner!) van nature mogelijkheden tot ontwikkeling en groei. Ik vind het prachtig om de tijd te kunnen inruimen om dit proces te volgen, en om het waar nodig en gewenst te ondersteunen.

Ik combineer graag het beste van twee werelden. Ik baseer mijn werkwijze daarom zowel op de meest recente wetenschappelijke inzichten als op mijn vroedvrouwelijke vaardigheden en intuïtie. Op deze manier wil ik tegelijkertijd verloskundige en vroedvrouw (*) voor je zijn.

Soms is technologie een zegen, en als het nodig is maak ik er dan ook zeker gebruik van. Maar veel vaker is het mijn taak als vroedvrouw er voor te zorgen dat niets jou in de weg staat om het baringsproces optimaal zijn gang te laten gaan.

(*) vroed: wijs